วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

25. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11

25. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 11


ด้านหน้า
กลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชทรงฉลองพระองค์สากล ผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙" เบื้องล่างมีข้อความว่า "ประเทศไทย" และมีจุดกลมคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

ด้านหลัง
กลางเหรียญมีรูปสัญลักษณ์การประชุมผู้นำเศรษฐกิจ เอเปค ครั้งที่ 11 ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า "การประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๑๑" เบื้องล่างมีข้อความว่า " ๒๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ กรุงเทพฯ" ระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างด้านขวามีเลขบอกราคาว่า "๑๐" ด้านซ้ายมีข้อความว่า "บาท"

น้ำหนัก : 8.5 กรัม ราคา ณ วันประกาศใช้ : 10 บาท
วันที่ประกาศใช้ : 7 ตุลาคม 2546 เส้นผ่าศูนย์กลาง : 26 มิลลิเมตร

จำนวน 1,000,000 เหรียญ